de historie

Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de Federatie van NederlandscheĀ  Vereenigingen die de belangen van de verpleging en de verplegenden behartigen, te weten de Katholieke Unie van Verpleegkundigen en Verzorgenden, de Nederlandse Christelijke Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden en de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden, ontbonden.

Tot dan toe was deze Federatie verantwoordelijk voor de uitgave van het Tijdschrift voor Ziekenverpleging (TvZ). Dit tijdschrift was de voortzetting van het op 15 september 1890 opgerichte Maandblad voor de Ziekenverpleging. Een nieuwe stichting, de Redactie Tijdschriften voor Verpleegkundigen en Verzorgenden geheten, nam de uitgave, behalve van het TvZ ook de uitgave van de tijdschriften voor Kraamzorg en Bejaardenzorg (BKZ) over.

Na verloop van tijd vormde de uitgave van de tijdschriften een grote belasting voor de leden van de stichting, die naast het redactiewerk ook allemaal een functie binnen de gezondheidszorg uitoefenden. Besloten is toen de uitgave van de tijdschriften over te dragen aan een professionele uitgever. De Stichting Redactie tijdschriften werd beheerder van het erfgoed TvZ en BKZ. De stichting kreeg een toezichthoudende taak, waarbij het bewaken van de kwaliteit van de inhoud centraal stond, terwijl de uitgave door een professionele uitgever verzorgd werd. Er werd een hoofdredacteur in dienst van de uitgever aangesteld. Enkele jaren later werd de doelstelling van de stichting uitgebreid en veranderde de naam in Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Halverwege de jaren tachtig trad ook het Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV) toe tot de stichting. Dit tijdschrift was ontstaan door het kort daarvoor samengaan van Het Tijdschrift voor Kraamzorg en Bejaardenzorg en het tijdschrift Thuiszorg, dat op de gezinszorg was gericht. Ook het TvV werd bij dezelfde uitgever als die van het TvZ ondergebracht. En ook deze heeft een eigen hoofdredacteur en redactie. De huidige doelstelling van de stichting betreft het breed stimuleren van digitale en papieren publicaties op het gebied van Verpleegkunde en Verzorging. Dit doet de stichting o.a. door, in samenwerking met huidige uitgever BSL, het periodiek uitbrengen van de magazines TvZ en TVV.

Daarnaast financiert de stichting de tweejaarlijkse TvZ Publicatieprijs en de TvV Prijs. Ook kent de stichting subsidies toe aan analoge en digitale activiteiten die binnen de genoemde doelstelling vallen. In opdracht van de stichting is naar aanleiding van het 125-jarige bestaan van TvZ in 2015 digitaal de Canon Verpleegkunde uitgebracht.

Correspondentieadres:
Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden SPVV
Elshardt 10
7041 SW 's-Heerenberg

E-mail: info@spvv.nl
KvK nr: 41197204

Privacy Verklaring