TvZ publicatieprijs 2022

Angela Langerak wint de TvZ-publicatieprijs 2022

Angela Langerak heeft de TvZ-publicatieprijs 2022 gewonnen met haar artikel over zelfmetingen bij patiënten met myasthenia gravis (TvZ 2 2021). DE TvZ-publicatieprijs is goed voor een oorkonde en 1.000 euro.

Een publicatie waarmee ‘aanzienlijke gezondheidswinst kan worden bereikt’ en die het vertrouwen van de patiënt om goed met de ziekte om te gaan vergroot. Die complimenten kreeg verpleegkundig specialist Angela Langerak van de jury toen ze de publicatieprijs won. Langerak beschrijft de ontwikkeling van een methode voor zelfmeting door mensen met myasthenia gravis in de thuissituatie. Myasthenia gravis, een aandoening waarbij spierzwakte optreedt, is een ernstige aandoening, met een grillig en onvoorspelbaar beloop.

In geval van een myasthene crisis is direct ingrijpen noodzakelijk vanwege de respiratoire insufficiëntie. De jury was ook zeer te spreken over Langeraks persoonsgerichte aanpak van het onderzoek en de methodekeuzen. Ze voerde onder supervisie van haar begeleiders een pilot-interventiestudie uit met een pretest-posttest-onderzoeksontwerp gericht op de effecten van de zelfmetingen op het vermogen tot zelfmanagement van patiënten en hun tevredenheid over de zelfmetingen.

Ervaringen patiënten

De patiënten waren overwegend positief over de toepassing van de metingen: zijn maakten melding van een toename van kennis, betere zorgverlening en verhoogd gevoel van veiligheid. Alle patiënten wilden de zelfmetingen blijven gebruiken. Naar het oordeel van de jury zijn dit belangrijke en hoopgevende resultaten van het onderzoek die vervolgonderzoek met grotere aantallen patiënten rechtvaardigen.

Jury-oordeel

Samenvattend oordeelt de jury ‘dat Angela Langerak en collega’s een boeiend onderzoeksartikel hebben geschreven. Het is innovatief in de zin dat er echt iets nieuws is ontwikkeld, geïmplementeerd en getoetst. Het bevorderen van het zelfmanagement van patiënten met een chronische aandoening is een belangrijk taakgebied in de verpleegkundige zorgverlening. Er worden relevante onderzoeksvragen gesteld, die met passende methoden van onderzoek worden beantwoord. Er wordt helder gerapporteerd, waardoor het onderzoek toegankelijk is voor de TvZ-lezers. De jury moedigt de auteurs aan voort te gaan op de ingeslagen weg met dit onderzoek.’

Vervolgstappen

Na de afronding van de pilot-interventiestudie heeft de verpleegkundig specialist de zelfmeting geïntegreerd in de reguliere poliklinische zorg voor patiënten met myasthenia gravis in het Amsterdam UMC. Daarnaast werd de doelgroep voor deze zelfmeting uitgebreid naar patiënten met het Lambert-Eaton myastheen syndroom en congenitale myasthenie.

Gedurende de Covid-19-pandemie is de zelfmeting frequent gebruikt tijdens telefoon- of videoconsulten. Hierdoor kon de zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep gewaarborgd worden toen fysieke ziekenhuisbezoeken tot een minimum moesten worden beperkt.

Patiënten kunnen de uitkomsten van de zelfmeting via het elektronisch patiëntendossier delen met de behandelaar, zodat zij de regie hebben over hun ziekte en behandeling. De meeste patiënten nemen zelf het initiatief tot de uitvoering van de zelfmeting.

De TvZ-publicatieprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan de auteur van een artikel over een relevante innovatie in de patiëntenzorg. De prijs is een initiatief van de Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden ten behoeve van het tijdschrift TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap.

De jury bestond dit jaar uit Berno van Meijel (voorzitter), Hester Vermeulen, Vanessa Schroer, Carolien Sino en Jaap Kappert.

Bronvermelding TVZ

 

Correspondentieadres:
Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden SPVV
Elshardt 10
7041 SW 's-Heerenberg

E-mail: info@spvv.nl
KvK nr: 41197204

Privacy Verklaring